Турбина Holset H2D

Артикулы: 2147483647, 166566, 166567, 168824, 311825, 312158, 312159, 312227, 312267, 312283, 312295, 312296, 312297, 312298, 312489, 312700, 312702, 312731, 312778, 310511, 311021, 311023, 311311, 311614, 198622, 312779, 3536714, 3538906, 3535821, 3527610, 3531369, 3531377, 3531653, 3531669, 3531753, 3531773, 3531806, 3536272, 3536274, 3527887, 3527998, 3528016, 3528017, 3528018, 3528019, 3528027, 3528128, 3528129, 3532034, 3532475, 3528552, 3532477, 3532717, 3528602, 3528651, 3528704, 3528811, 3533087, 3533089, 3528812, 3528942, 3533577, 3533617, 3533618, 3529175, 3529191, 3529237, 3529401, 3529413, 3529531, 3533776, 3533813, 3523713, 3529559, 3529662, 3529664, 3529724, 3529725, 3529762, 3529840, 3534205, 3537878, 3537940, 3530197, 3530229, 3530972, 3530973, 3531272, 3535044, 3536565, 3536713, 3536715, 3525518, 312787, 312813, 312814, 312822, 312823, 312824, 312825, 3535273, 3535275, 3535379, 3525743, 3525746, 3525827, 3525994, 3525995, 3526008, 313696, 313697, 313869, 313951, 313969, 313970, 3526009, 3526059, 3526060, 3526064, 3526401, 3526466, 314403, 314469, 314981, 315626, 316192, 3526647, 3526829, 3526887, 3526922, 3526923, 3526964, 3526967, 3527018, 317624, 3535580, 3594621, 3591969, 3591970, 3592000, 3539436, 3545601, 3545602, 3546590, 3580214, 3580552, 3580707, 3580790, 3590061, 3591186, 3591295, 3538624, 3591612, 3591613, 3591620, 3591621, 3591622, 3591623, 3591686, 3538821, 3538836, 3538839, 3538969, 3538978, 3591946, 452169, 4033692, 4033707, 4033719, 4033720, 4033211, 4033237, 4033244, 4033330, 4033426, 4033631, 4033677, 466074, 466076, 466314, 466592, 466618, 466818, 466950

Двигатели: DAF NTG 1160, VOLVO TID 121G, MERCEDES BENZ OM449LA, CUMMINS L10, RVI MIDR 063540, SCANIA DS11-34, SCANIA DS11-36, RVI MIDR, SCANIA DSC11-21, VOLVO TD 122F, MAN D2866LF03/LU01, MAN D2865LF01-06, MAN D2866LF06/09, MAN D2866LF03, VOLVO TD 120D, VOLVO TD 120G, GARDNER 6LXDT/2, MERCEDES BENZ OM449A, MAN D2866LY, CUMMINS 6CTAM, SCANIA DS11-95, SCANIA DS11-96, SCANIA DS11-97A, PERKINS CV8, CDC 6CT, FIAT 8210.22.419, CUMMINS LTA10, CUMMINS 400C, CUMMINS C SERIES, FIAT 8210.22, SCANIA DS11, SCANIA DSC11-17, SCANIA DSC11, SCANIA DSI11, FIAT 8210 SRI 25, FIAT 8460 SRI, FIAT 8460 SRI 70, AFTERMARKET AFTERMARKET, MAN D2842LF01, SCANIA DSC11-22, FIAT 8281.70.11, VOLVO TD 121, VOLVO TD 122, VOLVO TD 122FS, SCANIA DSC11-30, MAN D2866LF14, SCANIA DSC11-26, MAN D2866LF06, MAN D2866LF09, MAN D2866LF10, CUMMINS LTAA, SCANIA 6D22T, VOLVO THD 102, VOLVO THD 102KE, MAN D2866LF05, PERKINS EAGLE, CUMMINS 6CTA, MAN D2866LUE601, VOLVO THD102KF, MAN D2876LF06, MAN D2866LF31, HINO K13C, CUMMINS 6C, FIAT 8217.32, SCANIA DSC11-18, MAN D2865LF, MAN D2865LF02/03/05/22, MAN D2865LF06, PERKINS C6-200G, VOLVO TD 102F, MERMAID MARINE MAGNUM, VCE TD 122, MAN D0836LOH03, MAN D0836, MAN D2866LF16, VOLVO TD 102, VOLVO TD 102FH, SABRE BSD 7000 I/C, CUMMINS LTAA10, VOLVO THD103KD, MAN D2876LF02, FIAT 8281 SRM 44, ISOTTA FRASCHINI ID-38-SS 6V, FIAT 8281.70.10, PERKINS EAGLE 350TX, VOLVO TD 121G, VOLVO THD 102KB, SCANIA DSC9-46A&-47A & DSI9-48A, FIAT 8460.41.747, GARDNER 6 LXDT/2, MERCEDES BENZ OM441LA, RABA D10TLL-235, MERMAID MARINE MAGNUM II, DAEWOO D1146M, FIAT 8460.41, FIAT 8210.22.800, FIAT 8210.22.170, FIAT 8210.22.212, FIAT 8210.42R.269, MAN D2866LF20, FIAT 8460.41.711, SCANIA DSI11-79M, SCANIA DSC9-46A, SCANIA DSC9-47A, SCANIA DSC9-48A, MERCEDES BENZ OM441L, MERCEDES BENZ OM447HLA, MAN D2876LF, VOLVO TD 121FS/L, UD PE6, MERCEDES BENZ OM441A, MERCEDES BENZ OM449LA V6, MERCEDES BENZ OM441LA V6, VOLVO FM10

Марки техники: IVECO