Турбина Holset HX38G

Артикулы: 2842274, 2842271, 2842273, 4040613, 4035921, 4035928, 4033183, 4038254, 4037256

Двигатели: FIAT CURSOR 8, FIAT NEF 6CYL 12V, FIAT F2B, FIAT NEF

Марки техники: IVECO